Regulamentul Promoției: Mega Reduceri 99% - Fii primul!

 

1. Denumirea Promoției


Denumirea Promoției – “Mega Reduceri 99% - Fii primul!” (în continuare – Promoție).
Această PROMOȚIE  are ca scop promovarea imaginii, produselor și serviciilor Organizatorului, ce vizează atragerea atenției publicului asupra ofertei magazinului online SMADSHOP.MD.


2.Organizator


Organizatorul Promoției (în continuare - Organizator) este:
“SMAD-GRUP” SRL
c/f 101060004185
Republica Moldova
mun. Chișinău, MD-2012
str. Pușkin 22, of.419 
 
3. Perioada de desfășurare a Promoției


3.1. Desfășurarea Promoției are loc în perioada 05 octombrie – 12 octombrie 2015.
3.2. Participarea la Promoție se începe din 05 octombrie 2015 (ora 00.00) pînă la 12 octombrie 2015 (ora 20.00). Fusul orar de referinţă va fi GMT+2.

 

4. Locul desfășurării


Promoția se va desfășura doar pe pagina promoțională de pe Smadshop.md -> https://smadshop.md/ro/oferte/ziua-orasului-chisinau.html 

 

5. Termenii utilizați


5.1 "Organizator" - persoană juridică creată în conformitate cu legea Republicii Moldova, care se află pe teritoriul țării.
5.2 "Participanții Promoției" - persoane fizice cu vîrsta de peste 16 ani, cetățeni ai Republicii Moldova, care au reşedinţă/domiciliul pe teritoriul R.M.
5.3 "Cadou" - produs pe care cîștigătorul promoției îl poate procura la prețul promoțional indicat în Promoție.
5.4 "Cîștigătorul promoției" - participant al promoției, ce a procurat produsul din Promoție la preț promoțional în conformitate cu p. 8.1, 9.1 a Regulamentului dat.

 

6.Condiții de participare la Promoție


6.1. La Promoție poate participa orice persoană fizică din Republica Moldova, care a împlinit vârsta de 16 ani, are capacitate deplină de exercițiu și posedă un buletin de identitate valabil.
6.2. Prin participarea la Promoție, participanții acceptă integral condițiile expuse în acest Regulament și se obligă să le respecte.
6.3. Angajaţii SMAD-GRUP SRL,  precum şi membrii  familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori etc.) nu au dreptul de participare la Promoție.
6.4. Organizatorul este în drept să elimine participantul/mesajul care în orice fel afectează buna desfășurare a Promoției, lezează drepturile sau afectează imaginea Organizatorului și/sau a participanților la Promoție.
 

7. Numărul și costul produselor participante în Promoție


7.1. Numărul produselor participante în acestă Promoție este limitat:
- Cuptor electric Isik IO 105 – 1 buc.;
- Blender Saturn ST-FP9087 – 1 buc.;
- VOUCHER CADOU în valoare de 200 LEI – 3 buc.
7.2. Prețul de cumpărare a produselor din Promoție este:
- Cuptor electric Isik IO 105 – 10 Lei;
- Blender Saturn ST-FP9087 – 5 Lei;
- VOUCHER CADOU în valoare de 200 LEI – 2 Lei.

 

8. Modalitatea de participare şi derulare a Promoţiei

8.1 Pentru a deveni participant al Promoției este necesar ca în perioada de 5 oct. 2015 (ora 00-00) - 12 octombrie 2015 (până la ora 20-00) să efectuați urmatorii 2 pași:
- Devino utilizator înregistrat pe site-ul smadshop.md 
- Distribuie (share) Pagina Promoțioanală https://smadshop.md/ro/oferte/ziua-orasului-chisinau.html pe profilul tău personal din rețelele sociale (facebook.com, ok.ru, vk.com, plus.google.com, m.my.mail.ru)
8.2. Cumpărarea produselor promoționale va fi posibilă din data de 12 octombrie 2015, ora 20.00


9. Metoda de stabilire a cîstigătorilor Promoției

9.1 Vor fi desemnați cîștigători ai promoției acele persoane care au îndeplinit toate condițiile de participare și care au reușit primii să procure produsul corespunzător la preț promoțional.
9.2 În calitate de Cîștigători ai Promoției  vor fi desemnați 5 participați, aceștia fiind : Primul cumpărător al Cuptorului electric, primul cumpărător al blenderului si primii 3 cumpărători a Voucherelor Cadou .
9.3 Un participant poate procura doar un singur produs .
9.4 Rezultatele finale și cîștigătorii Promoției  vor fi stabilite imediat după încheierea promoției. Numele acestora vor fi publicate pe pagina promotională https://smadshop.md/promo/den-goroda-kishinev.html , si pe paginile oficiale ale magazinului online Smadshop.md din retelele sociale (facebook.com, ok.ru, vk.com, plus.google.com) 
9.5 La momentul cumpărării produsului și pînă la ridicarea lui, Participanții trebuie să aibă prezentă Distribuirea paginii promoționale https://smadshop.md/ro/oferte/ziua-orasului-chisinau.html în lenta de pe profilul personal din rețelele sociale. Acest pas va fi verificat împreuna cu clientul la momentul ridicării produsului.
9.6 Cîștigătorii Promoției vor putea achita și ridica produsele procurate la preț promoțional nu mai tîrziu de 16 octombrie 2015 la adresa: Chisinau, Str. Puskin 22, of. 419. Deținătorii de DISCOUNT CARD de pîna la -3% de la Smadshop.md, nu le vor putea utiliza pentru a beneficia de o reducere suplimentară în cazul dat. In cazul in care, Marfa nu va fi achitata si ridicata pina pe 16 octombrie 2015 inclusiv, participantul va fi descalificat. In acest caz, castigator al promotiei, va fi numit participantul de pe locul al doilea.
9.7 Organizatorul își rezervă dreptul de a anula rezultatele Promoției în cazul în care Cîștigătorul Promoției, fiind primul care a procurat produsul promoțional însă nu a respectat una din condițiile de participare la promoție în conformitate cu Regulamentul dat. În acest caz, cîștigător va fi desemnat al 2-lea participant care a reușit să procure produsul dat, și a respectat toate condițiile de participare la promoție.
9.8 Pentru participanții, care nu au fost desemnați cîștigatori, achiziționarea produsului va fi anulată.

 

 10. Utilizarea datelor cu caracter personal


 10.1. Organizatorul își asumă dreptul pentru utilizarea datelor cu caracter personal ale participanților promoției, de asemenea pentru desfășurarea unui interviu video despre participarea la promoție, inclusiv pentru distribuirea acestuia pe rețelele socialeși alte mijloace mass-media fără a achita participantului vreo recompensă. 
10.2 Organizatorul îsi asumă dreptul de a colecta, și păstra datele cu caracter personal a participanților la promoție.
10.3 Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal și utilizarea acestora doar în scopul desfășurării promoției în conformitate cu Regulamentul dat.


11. Dispoziții Finale

11.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a introduce modificări și/sau completări rezonabile în prezentul Regulament, care vor fi parte integrată a acestuia. Asemenea modificări și/sau completări vor intra în vigoare la data postării.
11.2 În circumstanțe excepționale, Organizatorul își asumă dreptul de a suspenda și/sau anula Promoția, plasând un anunț în acest sens pe pagina web a magazinul online Smadshop.md.
 11.3. Toate reclamațiile ce țin de Promoție vor fi expediate către Organizator în scris, la sediul acestuia (Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Puskin 22 , of. 419) pe toată durata Promoție sau în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare după finalizare.
11.4. Reclamaliile ce țin de Promoție vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, de instanțele judecătorești competente.