Informatie pentru consumatori

Autoritatea de stat abilitata cu functie de protectie a consumatorilor este:

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor

Str. Vasile Alecsandri 78, mun. Chisinau

TEL: 022 51 51 51

Email: secretariat@isspnpc.gov.md

www.consumator.gov.md

Examinarea reclamatiei se efectuiaza numai in prezentarea bonului de casa sau a unui alt document ce confirma faptul cumpararii produsului (prestarii serviciului)