Regulamentul programului cardurilor de discount

Capitolul I. Dispoziții generale


1.1. Acest program este organizat și desfășurat de SRL «Smadic&CO» SRL (denumită în continuare Organizator), adresa - str. Melestiu 20/5, mun. Chișinău, Republica Moldova, C/F 1019600011937.
1.2. Prezentul Regulament stabilește principiile și condițiile generale ale relațiilor apărute între Organizator și Participantul la Program.
1.3. Utilizarea Cardului de discount confirmă acordul Participantului pentru respectarea termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul Regulament. În cazul încălcării de către Participant a unuia din punctele Regulamentului, Organizatorul își rezervă dreptul, fără notificare, de a bloca Cardul de discount, pînă la clarificarea circumstanțelor.
1.4. Regulamentul reprezintă un document public. Orice persoană poate lua cunoștință cu condițiile Regulamentului, printr-o solicitare adresată către administratorul SRL «Smadic&CO».

 

Capitolul II. Termeni și definiții


2.1. Program - un sistem de relații, care funcționează în cadrul internet-magazinului, cu privire la utilizarea cardurilor de discount pentru efectuarea cumpărărturilor. Prevede un sistem de reduceri pentru procurarea Produselor/Serviciilor.
2.2. Participant - este proprietarul cardului de discount. Se consideră Proprietar, orice persoana fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani și a completat Formularul de participare.
2.3. Card de discount - un card de plastic care este folosit pentru identificarea Participantului, în momentul procurării bunurilor din internet-magazinul WWW.SMADSHOP.MD.
2.4. Formularul Proprietarului Cardului de Discount - un formular, care este eliberat de către Organizator, și este completat și semnat de către persoana fizică. Reprezintă declarația de intenție a persoanei fizice de a deveni Participantul Programului.
2.5. Cîmpuri Obligatorii a Formularului – reprezintă cîmpurile Formularului Proprietarului Cardului de Discount, în cazul necompletării cărora, Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza emiterea Cardului de discount persoanei, care intenționa să devină Participantul Programului. Câmpurile Obligatorii sunt: "Nume", "Prenume", "Data nașterii", "Localitate", "Strada", "Bloc", "Apartament", "Telefon mob.", "Email", "Semnătura".
2.6. Discount – reducerea prețului de bază a produsului, prin stabilirea unui procent fix din prețul inițial.
2.7. Grup de Produse Speciale – o anumită grup de produse, definită de către Organizator ca Grup de Produse cu o reducere permanentă.
2.8. Produs - un obiect care este prezentat pe site-ul WWW.SMADSHOP.MD

 

Capitolul III. Condiții de participare la Program


3.1. Pentru a deveni Participant și a intra în posesia Cardului de Discount este necesar:
3.1.1. Cumpăra produse din internet magazinul Smadshop.md;
3.1.2. Completarea Formularului de participare, în forma stabilită de Organizator.
3.2. Prin semnarea Formularului, Participantul confirmă faptul că este de acordul să primească informații cu caracter promoțional de la Organizator prin: poștă, e-mail, telefon mobil, SMS, MMS, WAP, și alte mijloace informaționale.
3.3. În cazul în care Participantul nu dorește să primească informații promoționale, el trebuie să prezinte o cerere scrisă către administrația companiei, privind refuzul de a primi informații publicitare.
3.4. Cardul de discount este valabil în perioada desfășurării Programului, sau până în data de încetare a valabilității Cardului, conform prezentului Regulament.
3.5. Organizatorul are dreptul de a anula Cardul de discount a oricarui Participant la Program, fără preaviz, pentru orice motiv, inclusiv, dar nu numai, în cazul dacă Participantul:
• nu respectă condițiile prezentului Regulament;
• oferă informații, care induc în eroare Organizatorul.
3.6. Participantul are dreptul de a opri participarea sa la Program în orice moment, fără a informa Organizatorul.

 

Capitolul IV. Mecanismul Programului

 

4.1. La cumpărarea Produsului de la Organizator, Participantul primește o reducere pentru Produsele din Grupul Special, care reprezintă obiectul reducerilor date.
4.2. Organizatorul, în mod independent, determină lista de Produse, care reprezintă obiectul reducerilor, și își rezervă dreptul de a face modificări, în orice moment, în lista de Produse a Grupului Special, fără notificarea prealabilă a Participantului.

 

Capitolul V. Dispoziții finale

 

5.1. Organizatorul are dreptul de a face modificări în prezentul Regulament și în lista de Produse/Servicii în orice moment, fără notificarea prealabilă a Participantului. Informațiile privind noile modificări vor fi publicate pe site.
5.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda sau anula Programul în orice moment, prin înștiințarea Participantului cu trei luni înainte de data încetării Programului. 
5.3. Răspunderea Organizatorului privind furnizarea Produselor/ Serviciilor în cadrul acestui Program, precum și obligațiile sale de garanție se limitează la cerințele legislației Republicii Moldova.
5.4. În cazul dacă disputa dintre Organizator și Participant nu poate fi rezolvată în conformitate cu prezentul Regulament, aceasta se rezolvă în conformitate cu legislația Republicii Moldova.